Nieuws

Herziening Modellenverordening

Leestijd: < 1 minuut

Op 28 november 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor aanpassing van het Europese modellenrecht. Tot nu toe geldt bescherming via het modellenrecht alleen voor de uiterlijke vormgeving of het design van fysieke voorwerpen. In het voorstel van de Europese Commissie wordt de definitie van ‘model’ uitgebreid. Dit met als doel de modelbescherming te moderniseren, te verduidelijken, te versterken en toegankelijker te maken.

Een van de gevolgen van de uitbreiding van het begrip ‘model’, is dat digitale bestanden waarmee 3D-producten geprint kunnen worden, voortaan kunnen vallen onder de bescherming van het modellenrecht. Ook het creëren, downloaden, kopiëren, delen en verspreiden van deze digitale bestanden valt dan onder de reikwijdte van het modellenrecht. Bovendien wordt het voor de houder van een ingeschreven Uniemodel mogelijk om duidelijk te maken dat zijn model een geregistreerd model is. Dit kan aan de hand van een inschrijvingssymbool, namelijk de letter D in een cirkel. Hiermee wil de Europese Commissie het op de markt brengen van voortbrengselen waarop modelbescherming van toepassing is vergemakkelijken.

Daarnaast wordt met dit voorstel van de Europese Commissie het modellenrecht meer op één lijn gebracht met het auteursrecht. Dit is duidelijk te zien op het gebied van de beperkingen op het modellenrecht. Op grond van het nieuwe voorstel is het gebruik in het kader van citeren of het geven van onderwijs, refererend gebruik en gebruik voor commentaar, kritiek en parodie toegestaan. Bovendien kan de bescherming van het modellenrecht cumuleren met de bescherming op grond van het auteursrecht, indien het voorwerp voldoet aan de creativiteitseisen van het auteursrecht.

Meer weten? Klik hier om naar de relevante webpagina van de website van de Europese Commissie te gaan.

Beeld: Marco via pexels.com.

Reacties uitgeschakeld voor Herziening Modellenverordening