Rechtsgebieden

Leestijd: < 1 minuut

Rechtsgebieden

De IT Rechtswinkel is een juridisch adviesbureau met medewerkers die breed geschoold zijn en een universitaire opleiding volgen. Onze expertise is gelegen in, zoals de naam het zegt, het IT-recht. Het is een ruim rechtsgebied dat constant in ontwikkeling is. Gedacht kan worden aan de volgende (niet uitputtende) onderwerpen:

Het intellectueel eigendomsrecht; dit gebied van het recht is een verzamelnaam van rechten die betrekking hebben op voortbrengselen van de menselijke geest. De belangrijkste rechten die in deze categorie geschaard kunnen worden zijn het auteursrecht, de naburige rechten, het databankenrecht, het octrooirecht, het kwekersrecht, het modellenrecht en het handelsnaamrecht.

Elektronisch contractenrecht; het recht dat betrekking heeft op onder andere de overeenkomst op afstand. Het afsluiten van een overeenkomst op het internet brengt andere rechten en plichten mee dan de klassieke overeenkomst die afgesloten wordt in een winkel.

Privacy en gegevensbescherming; van belang hierbij zijn met name privacy-gerelateerde vraagstukken. Hierbij speelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming een hele belangrijke rol van betekenis en bedrijven die persoonsgegevens verwerken staan in de huidige samenleving onder een vergrootglas.

Computercriminaliteit; Het is het gebruik van ICT als middel en als doel. Diefstal van gegevens dankzij phishing, bedreigingen via sociale media en computervredebreuk zijn slechts een aantal voorbeelden die in deze categorie vallen.

Telecommunicatierecht; het recht dat zich bezighoudt met het reguleren de markt voor schaarse communicatiemiddelen. Een oude vorm van communicatie is telegrafie. Modernere vormen van telecommunicatie zijn de (mobiele) telefoon, radio, televisie en internet.