Nieuws

Wetsvoorstel opt-in-systeem voor telemarketing aangenomen

Leestijd: < 1 minuut

Op 26 januari 2021 is het wetsvoorstel voor het invoeren van een opt-in-systeem met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen en op 9 februari is de Eerste Kamer akkoord gegaan. Op dit moment geldt voor telemarketing een opt-out-systeem, dit houdt in dat natuurlijke personen ongevraagd telefonisch benaderd mogen worden, tenzij zij zichzelf in een bel-me-niet-register hebben ingeschreven, of anderszins duidelijk hebben gemaakt niet te willen worden benaderd. Met het wetsvoorstel wordt het opt-in-systeem geïntroduceerd voor de telemarketing. Dit nieuwe systeem moet voorkomen dat natuurlijke personen worden benaderd, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Wetsvoorstel lezen: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20210126/gewijzigd_voorstel_van_wet