Nieuws

Stemfragment auteursrechtelijk beschermd

Leestijd: 2 minuten

De Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat een stemfragment kan worden aangemerkt als een werk in de zin van de Auteurswet. Dit heeft tot gevolg dat het betreffende stemfragment auteursrechtelijk beschermd wordt. In de zaak ging het om een ingesproken voicemailbericht dat zonder toestemming van de inspreker in een muziekwerk was opgenomen. Dit is een opvallende en vernieuwende uitspraak als je dit vergelijkt met eerdere uitspraken.  

De Auteurswet beschermt een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Hierbij is het vereist dat het betreffende werk ‘voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd’. Voorts geldt, om voor bescherming in aanmerking te komen, voor alle werken het oorspronkelijkheidsvereiste. Het oorspronkelijkheidsvereiste houdt in dat een werk een ‘eigen en oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt’.

Wat deze uitspraak opvallend maakt is het feit dat het afwijkt van het bekende Endstra-arrest. In het Endstra-arrest heeft de Hoge Raad de vereisten van een eigen persoonlijk karakter en de persoonlijke stempel verduidelijkt. Een eigen, oorspronkelijk karakter houdt in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De Hoge Raad heeft daarnaast gesteld dat de vorm niet zo alledaags of onbeduidend mag zijn dat daarachter geen creatieve arbeid voor valt aan te merken. Een gesprek valt hier volgens de Hoge Raad ook onder.

De Rechtbank is hier tot conclusie gekomen dat in dit geval sprake is van een werk in de zin van de Auteurswet. Volgens de rechtbank heeft het stemfragment een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt het de stempel van de maker. Het stemfragment bevat namelijk een aantal zinnen en vragen die nergens anders zijn aan ontleend. Bovendien zijn er creatieve keuzes gemaakt met betrekking tot de woorden en intonatie. Net zoals in het Endstra-arrest speelt de persoonlijke stempel hier een belangrijke rol. Tot slot is het ook opvallend dat het Hof in het Endstra-arrest oordeelde dat slecht lopende en kromme zinnen geen reden zijn om te oordelen dat deze opnames auteursrechtelijk beschermd worden. Dit is opvallend omdat dit in de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam dit ook aangevoerd werd, maar daar wel succesvol was.

Beels: FOTEROS via pexels.com.

Reacties uitgeschakeld voor Stemfragment auteursrechtelijk beschermd