Nieuws

De WSG: essentieel of te ingrijpend?

Leestijd: 2 minuten

Op 17 december 2020 is er een nieuwe wet, genaamd de ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden’ (hierna: WGS), aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet moet ervoor zorgen dat er een juridische basis is voor de verwerking van persoonsgegevens in verbanden van bestuursorganen of private partijen. Het gaat om verbanden waarin gezamenlijke verwerking voor zwaarwegende algemene belangen plaatsvindt, zoals fraudebestrijding. Data koppelen kan door deze wet sneller en daar kunnen banken en politie-eenheden baat bij hebben. De wet ligt nu bij de Eerste Kamer, maar er is veel kritiek op het huidige voorstel.

Door de komst van deze wet kunnen instanties op wettelijke basis gegevens met elkaar delen en met andere partijen, zoals banken. Dit gaat bijvoorbeeld over de volgende instanties:
– Financieel Expertisecentrum (FEC);
– Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV);
– Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s);
– Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s).

Vanuit de hoek van de privacybescherming wordt veel kritiek op deze nieuwe wet geuit, zo blijkt uit een nieuwsbericht van de NOS. Gaat de privacy van de individuele burger boven het belang van opsporing? Of is dit juist andersom? In het nieuwsbericht is te lezen dat de Financial Intelligence Unit van de overheid op het belang van de opsporing van witwassen en de ondermijnende criminaliteit wijst. De WGS zou dit kunnen vergemakkelijken en het Openbaar Ministerie noemt de wet volgens de NOS ‘essentieel’. Anderzijds zijn critici bang dat deze wet voor een herhaling van de toeslagenaffaire zou kunnen zorgen. In een persbericht erkent voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen, dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit heel belangrijk is, maar vreest voor een nieuwe affaire, omdat de WGS zo algemeen en vaag is. De kamer legt hier echter geen verband mee. Het College van de Rechten van de Mens vindt extra waarborgen om discriminatie te voorkomen noodzakelijk. Het is nu afwachten wat de Eerste Kamer met deze adviezen gaat doen.

Reacties uitgeschakeld voor De WSG: essentieel of te ingrijpend?