Over ons

De IT-Rechtswinkel is een stichting die gratis advies geeft op het gebied van IT-Recht aan particulieren en kleine, startende ondernemingen. De medewerkers zijn allen studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen die begeleid worden door vooraanstaande vakmensen.

Geschiedenis

In 2017 heeft het 15e bestuur van Law & ICT Students’ Association, in samenwerking met ICTRecht en de Rijksuniversiteit Groningen, besloten om de eerste IT-Rechtswinkel van Noord-Nederland op te richten zodat de IT-rechtenstudenten meer praktijkervaring kunnen opdoen op hun eigen vakgebied. Daarnaast achtte het bestuur het van maatschappelijk belang om dergelijk gespecialiseerd rechtsbijstand te kunnen bieden aan particulieren en bedrijven die zich geen rechtsbijstand kunnen veroorloven.

Doel

Het doel van de IT-Rechtswinkel is tweeledig. Enerzijds is de IT-Rechtswinkel in het leven geroepen om rechtsbijstand te bieden aan particulieren en kleine, startende ondernemingen voor wie gespecialiseerde rechtsbijstand te kostbaar is. Anderzijds biedt het de IT-rechtenstudenten van Groningen de mogelijkheid, om onder begeleiding van professionals, praktijkervaring op te doen.

Rechtsgebieden

De IT Rechtswinkel is een juridisch adviesbureau met medewerkers die breed geschoold zijn en een universitaire opleiding volgen. Onze expertise is gelegen in, zoals de naam het zegt, het IT-recht. Het is een ruim rechtsgebied dat constant in ontwikkeling is. Gedacht kan worden aan de volgende (niet uitputtende) onderwerpen:

  1. Het intellectueel eigendomsrecht; dit gebied van het recht is een verzamelnaam van rechten die betrekking hebben op voortbrengselen van de menselijke geest. De belangrijkste rechten die in deze categorie geschaard kunnen worden zijn het auteursrecht, de naburige rechten, het databankenrecht, het octrooirecht, het kwekersrecht, het modellenrecht en het handelsnaamrecht.
  2. Elektronisch contractenrecht; het recht dat betrekking heeft op onder andere de overeenkomst op afstand. Het afsluiten van een overeenkomst op het internet brengt andere rechten en plichten mee dan de klassieke overeenkomst die afgesloten wordt in een winkel.
  3. Privacy en gegevensbescherming; van belang hierbij zijn met name privacy-gerelateerde vraagstukken. Hierbij speelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming een hele belangrijke rol van betekenis en bedrijven die persoonsgegevens verwerken staan in de huidige samenleving onder een vergrootglas.
  4. Computercriminaliteit; Het is het gebruik van ICT als middel en als doel. Diefstal van gegevens dankzij phishing, bedreigingen via sociale media en computervredebreuk zijn slechts een aantal voorbeelden die in deze categorie vallen.
  5. Telecommunicatierecht; het recht dat zich bezighoudt met het reguleren de markt voor schaarse communicatiemiddelen. Een oude vorm van communicatie is telegrafie. Modernere vormen van telecommunicatie zijn de (mobiele) telefoon, radio, televisie en internet.

Raad van Advies

Om de kwaliteit van het verstrekte advies te waarborgen hebben wij een Raad van Advies ingesteld.

De Raad van Advies bestaan uit de volgende personen:

  •    Prof. mr. dr. P.G.F.A. Geerts
  •    Mr. M.J. Bonthuis
  •    Mr. A. van Beelen

 

Partner (ICTRecht)

Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat ICTRecht de partner is van de IT-Rechtswinkel.

Maandelijks staat er een lunch gepland waar onze medewerkers zullen aanschuiven en meer te horen zullen krijgen over één van onze rechtsgebieden. De IT-Rechtswinkel vindt het belangrijk dat de kennis van haar medewerkers up-to-date is en ook blijft.

De medewerkers staan ook in goed contact met ICTRecht. Mochten zij ergens tegenaan lopen, dan staan de juristen van ICTRecht klaar om hen te helpen.

Maandelijks wordt het pand van ICTRecht ter beschikking gesteld voor onze medewerkers.